Specjaliści


Atutem ABT są wysokiej klasy eksperci, realizujący działania szkoleniowo-doradcze dla wielu największych organizacji funkcjonujących w Polsce.

 

ZESPÓŁ

 

dr Piotr Pinoczek

Konsultant, menedżer, trener, coach - Operation & project manager w ABT

Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations oraz magisterskich: Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 20 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami.

Od 17 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: marketingu, promocji, optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania, produkcji, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży, telekomunikacji, usług call center i teleinformatyki. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów, menedżerów i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności.

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Prelegent w trakcie konferencji komercyjnych. Certyfikowany Project i Programm Manager. Coach i doradca strategii biznesowych, pasjonat nowych, innowacyjnych sposobów zarządzania. Wolontariusz PMI Poland Chapter. Prowadzi komentarze ekonomiczne w lokalnej stacji radiowej w Katowicach.

 

Sebastian Soroka

Konsultant i doradca ds. rozwoju biznesu zajmuję się wdrażaniem strategii rozwoju i reorganizacji w instytucjach, obejmując swoim działaniem całokształt działań, w dużej mierze sprzedażowych, mając bezpośredni wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji. Dzięki wrodzonej komunikatywności i właściwej argumentacji, zarówno w relacjach ze współpracownikami jak i klientami, wypracował sobie opinię sprawnego negocjatora.

dr inż. Mariusz Gola

Specjalista w zakresie badania problemów projektowania struktur rozległych sieci komputerowych, a w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów równoczesnego wyznaczania przepływów, przepustowości kanałów i topologii w rozległych sieciach komputerowych. Wspiera klientów w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji. Posiada certyfikaty Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Windows Server 2003 – specjalizacja bezpieczeństwo oraz Microsoft  Certified Trainer. Certyfikowany project manager PRINCE 2 Practitioner.