Coaching menedżerski i coaching PM


Liderzy, którzy chcą, żeby w firmie pracowało jak najwięcej osób osiągających bardzo dobre wyniki, i którym zależy, żeby pracownicy byli wysoko wykwalifikowani, wybierają najczęściej coaching, jako swój styl kierowania. Od dłuższego czasu wiemy, że aby zatrzymać wartościowych pracowników nie wystarczy zapewnienie im dobrych warunków finansowych. Zapytani powiedzą pewnie, że oczekują docenienia, otwartej komunikacji, pomocy w samodoskonaleniu…

 

Coaching prowadzony przez naszych specjalistów to swoiste zobowiązanie. Pomagamy w:

 • odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności i możliwości;
 • niełatwym procesie „stawania się sobą” lub „byciu tym, kim chciałoby się być”;
 • uwalnianiu osobistego potencjału.

 

Korzyści dla naszych Klientów:

 • poprawa efektywności w pewnym (ustalonym na starcie) obszarze funkcjonowania;
 • sprawna zmiana postaw i sposobów działania;
 • uzyskanie trwałej wartości z owej zmiany.

 

Strategia naszych działań coachingowych opiera się na wspólnej „podróży” coacha i Klienta, której kierunek wybiera Klient, ale której możliwości ułatwia odkryć coach… W ten sposób indywidualna droga Klienta staje się tą najkrótszą i najlepszą z możliwych – tą, która doprowadza do celu. A coach towarzyszy klientowi,  zadaje pytania, rozjaśnia ścieżki i uświadamia przeszkody…

 

Celem każdego coachingu jest uświadomienie Klientowi, że tak naprawdę ma wybór i może wybierać różne sposoby myślenia, odczuwania i zachowywania się. Powszechnym natomiast motywem toczących się w różnych miejscach coachingów (niezależnie od obszaru, którym się zajmują) jest fakt, że Klienci, którzy działają w pewien określony sposób chcą czuć, myśleć i zachowywać się inaczej. Rozpoznali już, że ich obecna podróż nie prowadzi tam gdzie chcieliby się znaleźć. Chcą i potrzebują zmienić kierunek jazdy – a coach czeka właśnie na tym rozdrożu jako partner, który pomoże im wprowadzić zmianę, która będzie trwała w czasie.

 

Metody wykorzystywane w pracy przez naszych ekspertów:

 • budowanie zaufania…
 • rzetelna informacja zwrotna…
 • kwestionowanie dotychczasowych paradygmatów…
 • stawianie wyzwań…
 • innowacyjne formy dyskusji…

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Jeśli mieliby Państwo szczegółowe pytania związane z naszą propozycją usług coachingowych to zapraszamy do zadania ich (choćby w formie mailowej) jeszcze przed zamówieniem.

Nasi specjaliści są do dyspozycji.

 

Zarządzanie projektami to temat o tyle trudny, że każde podejmowane przedsięwzięcie to inna przygoda… To inny wymiar wyzwań, planów, trudności i… rozterek.

 

Mimo, iż obszar wiedzy project management został dość dobrze opisany, opracowany i „skondensowany” w postaci szeregu metodyk i standardów (np. PMBoK, Prince 2, IPMA, Agile) to kierownik projektu – przygotowany od strony „metodycznej” – musi zmierzyć się z przeciwnościami, które niesie ze sobą funkcjonowanie w organizacji, wśród istniejących procesów, procedur i… personalnych relacji. Z drugiej strony wytyczne wspomnianych metodyk narzucają parametry (np. dokumentacja, zasady, etc.), których „skalowanie” bywa pracochłonne, a nieraz prawie niemożliwe… Ostatecznie, project manager „otoczony” takimi „przeciwnościami losu” rezygnuje z chęci systematycznego podejścia do projektów i… działa „jak dawniej”.

 

Naszą odpowiedzią na opisane wyżej rozterki jest coaching dla menedżerów projektów. Dzięki wsparciu naszych ekspertów Klient może zyskać:

 • pewność siebie przy korzystaniu z warsztatu PM’a;
 • zmianę w podejściu do działań projektowych;
 • poprawę efektywności zarządzaniu wieloma przedsięwzięciami jednocześnie;
 • „lekkość” i skuteczność w komunikacji z decydentami projektów;
 • autorytet u członków zespołów projektowych.

 

Zmiana prowadzona w organizacji przy użyciu „myśli projektowej” często bywa nie tylko skuteczniejsza, ale i mniej pracochłonna. Menedżerowie projektów pytani o swoje odczucia związane z ich codzienną pracą mówią: „piękna rzecz, ale ten stres…”

 

Coaching, który proponujemy, to wspólna droga dwóch praktyków, to dialog o tym jak z tego co dobre uczynić coś jeszcze lepszego…

 

Metody wykorzystywane w pracy przez naszych ekspertów:

 • tworzenie narzędzi „na miarę” sytuacji…
 • rzetelna informacja zwrotna…
 • konsekwentne budowanie wartości…
 • stawianie wyzwań…
 • innowacyjne formy dyskusji…

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Jeśli mieliby Państwo szczegółowe pytania związane z naszą propozycją coachingu dla kierowników projektów to zapraszamy do zadania ich (choćby w formie mailowej) jeszcze przed zamówieniem.

Nasi specjaliści są do dyspozycji.