Doradztwo


Oferujemy Państwu doradztwo biznesowe na każdym etapie funkcjonowania firmy. Zarówno na początku, gdy jednym z głównych celów jest przetrwanie na konkurencyjnym rynku, jak i w kolejnych fazach, gdy firma się rozrasta i potrzebne jest systematyczne planowanie działań oraz ich kontrola.

Pomagamy także przeprowadzać reorganizację w momencie trudności, gdy zakładany model biznesowy nie sprawdza się lub wymaga przeprojektowania. Naszym celem jest wykluczenie chaosu oraz kosztownych pomyłek, które często mają decydujący wpływ na być albo nie być firmy...

 

NASZE PROPOZYCJE W ZAKRESIE DORADZTWA

 

 

  • Organizacja kampanii marketingowych i promocyjnych
  • Projekty doradcze w obszarze project management
  • Pomoc przy tworzeniu Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Doradztwo w zakresie oceny i rozwoju pracowników
  • Audyty rozwiązań biznesowych
  • Kreowanie strategii rozwojowych organizacji
  • Opiniowanie i tworzenie dokumentacji biznesowej
  • Konsultacje przy rekrutacji kadry zarządzającej
  • ...specjalne zlecenia Klientów :)